fredag, september 29, 2023

Pandemien gir færre skadedyr

Populært

Landets skadedyrfirmaer har rapportert om bekjempelse av elleve ulike skadedyr til Folkehelseinstituttet i 2020.

Sammenlignet med tidligere år, ser vi en uventet nedgang i bekjempelsene av enkelte skadedyr. Skadedyrstatistikken viser at veggedyrbekjempelser i Norge har økt kraftig fra 447 tilfeller i 2007, før det stabiliserte seg rundt 3000 bekjempelser i årene 2016 til 2019. I 2020 gikk antall bekjempelser av veggedyr ned med 34 prosent, sammenlignet med året før.

Det er flere faktorer som påvirker antallet angrep forårsaket av skadedyr. Flere av artene, som for eksempel veggedyr, fraktes ofte rundt av mennesker, og reduksjonen kan derfor trolig knyttes til pandemien.

– Vi har de siste årene håpet på en reduksjon i antall veggedyrbekjempelser, men det kraftige fallet vi ser nå tror vi har en sammenheng med pandemien, sier seniorforsker Bjørn Arne Rukke ved FHIs seksjon for skadedyrkontroll i en pressemelding.

– Veggedyr spres ofte med bagasje, og vi tror at mindre reiseaktivitet under pandemien kan være en årsak til den kraftige nedgangen vi ser, sier Rukke. Han understreker likevel viktigheten av å følge reiseråd for veggedyr, både når det kommer til håndtering av bagasjen og inspeksjon av senga.

Faraomaur og tysk kakerlakk spres normalt med varetransport, men også disse skadedyrene kan krype inn i bagasjen. Faraomaur og tysk kakerlakk viser en nedgang på henholdsvis 51 og 9 prosent fra foregående år.

– Koblingen til mindre reising er noe mer uklar i dette tilfellet siden det er få bekjempelser av faraomaur i Norge, sier Rukke. Kakerlakkforsker Arnulf Soleng ved samme seksjon, påpeker at antall bekjempelser av tysk kakerlakk holder seg nokså jevnt fra år til år, og ønsker ikke å spekulere i årsaken den lille endringen.

Utflating i antall skjeggkrebekjempelser

I 2020 ble det registrert 7.434 bekjempelser av skjeggkre mot 6.788 året før, som er en økning på «bare» 10 prosent.

De første tilfellene av Skjeggkre dukket opp i perioden 2008 til 2014. I 2016 ble det innrapportert 511 bekjempelser til FHI, og siden registreringen begynte har antallet bekjempelser steget kraftig.

– I et forskningsprosjekt fant vi ut at skjeggkre kan bekjempes med forgiftet åte. Denne metoden ble lansert i 2019, og vi håper dette er årsaken til at antall skjeggkrebekjempelser ser ut til å flate ut, sier Anders Aak, seniorforsker ved FHIs seksjon for skadedyrkontroll.

Aak funderer videre på om folk har vært skeptiske til å tilkalle skadedyrbekjempere under pandemien ettersom man jo skal begrense kontakten mellom mennesker.

– Vi vil følge utviklingen i årene som kommer og se om vi finner faktorene som har vært mest avgjørende for utflatingen i 2020, sier Aak.

Overraskende lite veps?

Normalt svinger antallet vepsebekjempelser i toårige sykler. Dette mønsteret kommer tydelig fram i skadedyrstatistikken der man ser en økning i antall vepsebekjempelser hvert annet år. I 2020 forventet vi en økning i antall vepsebekjempelser, men denne økningen uteble.

 – Vi kan ikke være sikre på om dette har noe med pandemien å gjøre eller om det faktisk var en nedgang i antall veps, men vi tror det er størst sannsynlighet at det har med vår adferd å gjøre og ikke vepsens, sier Mari Steinert, Seksjonsleder ved FHIs seksjon for skadedyrkontroll.

Faksimile: Instagram

Steinert peker på mulige årsaker som at folk valgte å fjerne vepsebol selv under pandemien framfor å tilkalle en skadedyrbekjemper, samt at vepsen kanskje var mindre problematisk på offentlige steder, på grunn av redusert aktivitet under pandemien.

Ikke nødvendigvis knyttet til pandemien

Nedgangen som er sett blant flere av artene, finner vi likevel ikke blant alle de elleve artene i 2020. Det har for eksempel vært økning i antall bekjempelser av brun pelsbille og stripet borebille. Bekjempelser av andre arter har holdt seg relativt stabilt.

– Hvert år ser vi svingninger i antall bekjempelser, og det er helt normalt. Vi vet ikke spesifikt hva som forårsaker at noen arter ikke viser den samme nedgangen nå under pandemien. Men en mulig forklaring kan være at mer tid hjemme har gjort at vi har lagt mer merke til skadedyr. En annen forklaring kan være at spredningen har skjedd gjennom kjøp og salg av varer på nettet, og vi må ikke glemme at noen arter også kan spre seg naturlig mellom boligene våre, avslutter Steinert.

1,238FansLik
278FølgereFølg

Neste artikkel