tirsdag, september 28, 2021

Huseierne: Dette trygger bolighandelen

Populært

Interesseorganisasjonen Huseierne er positive til forslag til ny eiendomsmeglingslov. De mener denne styrker forbrukervernet og trygger bolighandelen.

Økt forbrukervern, budfrist på 30 minutter, forbud mot hemmelige bud og strammere opplysningsplikt for eiendomsmeglere. Dette er blant forslagene i ny eiendomsmeglingslov som gjør bolighandelen tryggere for norske forbrukere, mener Huseierne.

Relatert: Er el-arbeidet i boligen din lovlig utført? Dette kan du gjøre selv

– Med forslaget til ny eiendomsmeglingslov som legges frem i dag, blir bolighandelen tryggere for vanlige boligselgere og boligkjøpere. Det sier forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Henrik Pihl, i en pressemelding.

Pihl har sittet i lovutvalget som tidligere i uken overleverte lovforslaget til finansminister Jan Tore Sanner.

Fokus på forbrukertrygghet

– Jeg har tidligere omtalt eiendomsmeglingsloven som et sikkerhetsnett for forbrukere som skal selge eller kjøpe bolig. Lovforslaget gjør dette sikkerhetsnettet sterkere, sier Carsten Pihl i Huseierne som selv er jurist.

Utvalget opplyser i en pressemelding at de i hovedsak mener eiendomsmeglingsloven av 2007 og senere endringer har fungert godt. Utvalget ser derfor ikke behov for store endringer i gjeldende lov, og understreker viktigheten av at sentrale bestemmelser videreføres. 

Relatert: Dette må du sjekke i skattemeldingen om du eier bolig

– Kjøp og salg av egen bolig er noe de fleste gjør én eller flere ganger gjennom livet. Bolighandler dreier seg om store verdier, både for den enkelte og i sum for samfunnet. Trygg og enkel eiendomsmegling er derfor avgjørende både for å beskytte forbrukeren og for å kunne utnytte boligressursene på en god måte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding fra regjeringen.

Strengere budregler

Et av forslagene fra lovutvalget er å sette faste aksepttider i budrunden. Dette tror Pihl er et godt forslag.

Relatert: Disse 8 tingene går igjen ved boliger som går over takst

– Mange er litt usikre i budrunden. Vi ser at det å sette en minstetid vil fjerne usikkerhet og sørge for bedre opplysning til alle interessenter i en budrunde. Vi foreslår derfor 30 minutter som minstetid for hvor lenge et bud skal stå, forteller Carsten Pihl i Huseierne.

Nei til hemmelige bud

På samme måte foreslår lovutvalget at det ikke skal være lov med hemmelige bud i en budrunde.

Relatert: Nekter borettslaget deg å ha hund? Dette er reglene

– Vi ser i noen budrunder at det blir lagt inn hemmelige bud. Med andre ord at eiendomsmegler ikke får lov til å fortelle andre budgivere om budet. Dette skaper frustrasjon hos både selger, andre interessenter og eiendomsmeglere. Budrunder som er åpne er det beste for forbrukere. Derfor foreslår vi at hemmelige bud ikke kan formidles av eiendomsmeglere. Da blir de i praksis forbudt, forteller Carsten Pihl.

Ønsket forbud mot kupping

Et annet problem i budrundene er kupping. Det vil si at interessenter legger inn bud direkte til selger uten å gå til eiendomsmegler før visningene er over. Slike bud får ikke eiendomsmegleren lov til å formidle.

Relatert; «Alle» har dette hjemme: Gjorde skader for 292 millioner kroner i fjor

– Vi i Huseierne mener at kupping er en uting i en budrunde. På lik linje med hemmelige bud skaper det usikkerhet og frustrasjon hos de andre aktørene i en budrunde, forteller Carsten Pihl i Huseierne. Han var derfor med i mindretallet i lovutvalget som ville regulere kupping.

Ønsket lovregulering av selge-selv-tjenester

Lovutvalget skulle blant annet se på lovregulering av nye tjenester innenfor boligsalg, blant annet selge-selv-tjenester. Det foreslås en tydeligere definisjon av hva som er eiendomsmegling – og dermed er rammet av lovens regler, og hva som ikke er eiendomsmegling. Huseierne mener at det ikke er nok, og har derfor et mindretallsforslag om regulering av selge-selv-tjenester.

Eiendomsmeglingsutvalgets utredning, NOU 2021: 7

1,204FansLik
271FølgereFølg

Neste artikkel