fredag, juni 14, 2024

Norges Bank nedjusterer forventningene til boligmarkedet

Populært

Torsdag satte Norges Bank opp renten med 0,25 prosent til 4,25 prosent. Så høy styringsrente har vi ikke hatt siden høsten 2008.

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding fra Norges Bank.

Det er den høye prisveksten, som fortsatt ligger betydelig over sentralbankens styringsmål på to prosent, som er årsaken til renteøkningen.

«Vedvarende høy prisvekst har store kostnader for samfunnet. Komiteen mener det er behov for en noe høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid», heter det i pressemeldingen.

Fall i boligprisene

Etter svak vekst gjennom våren har boligprisene falt i sommer. Omseningen i bruktboligmarkedet har vært om lag som normalt, mens antallet usolgte boliger økte.

I Pengepolitisk rapport slår Norges Bank fast at boligprisene har utviklet seg svakere enn ventet.

«I bruktboligmarkedet har antall usolgte boliger økt, og boligprisene har falt og vært lavere enn ventet», skriver de i rapporten.

Sentralbanken tror husholdningenes konsum og boliginvesteringer vil falle i år.

«Vi venter at boligprisene vil falle litt gjennom høsten i år. Det har blant annet sammenheng med høyere utlånsrenter og at det er mange usolgte boliger. Til neste år venter vi svak vekst i boligprisene før veksten vil ta seg opp i 2025 og 2026», sier Norges Bank.

De peker på at lav boligbygging og det at boliglånsrentene ventes å stabiliseres og etter hvert avta og dermed bidra til at prisene trolig vil stige igjen.

Venter betydelig fall i realboligprisene

Samtidig tror Norges Bank nedgangen i nominelle boligpriser blir moderat sammenlignet med tidligere nedgangskonjunkturer, samtidig som høy prisvekst fører til at realboligprisene vil falle betydelig.

«Anslagene på både nominelle boligpriser og realboligprisene er nedjustert på kort sikt fra forrige rapport. Boliginvesteringene avtok markert i andre kvartal og nedgangen fortsatte i juli. Svak utvikling i bruktboligprisene og høye byggekostnader har trolig bidratt til å redusere investeringene så langt i år», heter det i rapporten.

Sentralbanken venter at boliginvesteringene fortsetter å falle litt fremover som følge av fortsatt svakt nyboligsalg og betydelig nedgang i igangsettingen av nye boliger.

«Lenger frem anslår vi at boliginvesteringene henter seg noe inn igjen, men anslagene er nedjustert fra forrige rapport», står det å lese i Pengepolitisk rapport.

Boligbyggingen drar ned norsk økonomi

Ifølge SSB har boligbyggingen den siste tiden dratt ned norsk økonomi, målt som BNP, og med det svært svake nyboligmarkedet det siste året venter Eiendom Norge at dette vil forsterke seg ytterligere fremover.

– Utviklingen i boliginvesteringene kan fremover trekke norsk BNP mer ned enn hva Norges Bank har lagt til grunn. En svært svak utvikling i BNP vil stå i direkte motstrid til sentralbankens andre mål, nemlig hensyn til en stabil produksjon og sysselsetting, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Ustabilitet lenger frem

Det er behov for boligene som nå ikke blir bygget på grunn av stor usikkerhet i økonomien, sier Lauridsen.

Han viser til finanskrisen i 2008 da boligbyggingen falt mye på kort tid. Den gang tok det flere år før byggingen tok seg opp igjen, tross store behov.

– Nå ligger nyboligsalget korrigert for befolkningsvekst godt under bunnen under finanskrisen. Dette vil skape betydelige problemer når renten settes ned igjen mot slutten av 2024. Vi kan risikerer tidenes rekyl i bruktboligmarkedet, fordi ubalansene på tilbudssiden nå er så store og da særlig i Oslo, sier han.

Eiendom Norge mener derfor at Norges Bank nå må holde renten i ro.

– Med ytterligere renteøkninger risikerer Norges Bank å skape finansielle ubalanser i norsk økonomi lenger frem i tid, mener Lauridsen.

1,241FansLik
278FølgereFølg

Neste artikkel