torsdag, mai 23, 2024

Hvert år ryk­ker brann­ve­se­net ut til rundt 100 hyt­te­bran­ner – 9 ting du må gjøre for å forhindre hyttebrann

Populært

Enkle tiltak for å brannsikre hytta.

– Røyk­vars­le­ren er tro­lig den vik­tig­ste brann­fore­byg­gen­de inn­ret­nin­gen man har i en hyt­te i dag, sier Tor Erik Skaar i Norsk brann­vern­for­en­ing ifølge klikk.no til Hytteliv.

Han minner om at man må teste varsleren med jevne mellomrom for å være trygg på at den virker.  Og her er det mye slurv: Iføl­ge en un­der­sø­kel­se for­en­in­gen gjen­nom­før­te i 2018, svar­te 36 pro­sent av hyt­te­ei­er­ne at de ikke sjek­ker brann­vars­le­ren re­gel­mes­sig.

Lo­vens krav er én røyk­vars­ler per eta­sje, men det er god idé å ha flere seriekob­le­de røyk­vars­le­re – for eks­em­pel i alle so­ve­rom, på kjøk­ke­net, i stua, på vas­ke­rom­met og i trap­pe­lø­pet.

I tillegg trengs slukningsutstyr om det først skulle begynne å brenne.

Brann­sjef Erik Rogn­li i Kongs­berg brann- og red­nings­tje­nes­te anbefaler brannslange for de hyttene der det er innlagt vann.

– Et pul­ver­ap­pa­rat blir tømt på 15–20 se­kun­der. Det gjør ikke vann­slan­gen, for­kla­rer Rogn­li.

LES OGSÅ: Vedtrikset alle hytteeiere bør kjenne til

Han rå­der også til å skaf­fe et brann­tep­pe. Det kan bru­kes til å kve­le mind­re brann­til­løp. Skumapparat er derimot ingen god løsning da det er vannbasert og skumvæsken kan fryse om det er kaldt i hytta når du ikke bruker den.

En for­skrift om brann­fore­byg­ging fra 2016, be­stem­mer at hyt­ter skal være un­der­lagt lov­på­lagt fei­ing og til­syn fra brann­ve­se­net, og det har ført til at fle­re hyt­ter har fått sik­re­re ild­sted. Men ifølge Rognli, som oppfordrer til å oppgradere gamle ildsteder, er ikke alle helt i mål på dette punktet.  

Brannsikrings-tips til deg som eier hytte

1. Sjekk røyk­vars­ler­ne hver gang hyt­ta tas i bruk

2. Ha all­tid eks­tra bat­te­ri­er i re­ser­ve.

3. Gå ald­ri fra le­ven­de lys.

4. Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.

5. De­po­ner og kast aske­av­fall på en for­svar­lig måte.

6. Ikke gå fra hyt­ta med elek­tris­ke ap­pa­ra­ter i bruk.

7. Vær eks­tra var­som ved bruk av gass. Sjekk ut­styr og slan­ger jevn­lig.

8. Sørg for å ha ri­ke­lig med slukkeut­styr.

9. Bruk god­kjen­te fag­folk til
utbedrin­ger som kre­ver det­te.

Kilde: Brann­vern­for­en­in­gen/ klikk.no

1,240FansLik
278FølgereFølg

Neste artikkel